Purutuli OÜ alustas puitpelletite tootmisest 2010. aasta lõpus Saugal ning 2013. aastal liitusid grupiga tütarettevõte Ardor OÜ  ja sidusettevõte Warmeston OÜ. 

Purutuli OÜ tootmismaht 2014. aastal oli 119 000 tonni. Samal aastal tootmist alustanud Sõmerul asuva Ardor OÜ tehase tootmismaht oli 35 000 tonni ja Järveres käivitatud Warmeston OÜ tehase tootmismaht 43 000 tonni.

2016. aasta teiseks pooleks on grupi kogu tootmisvõimsus 430 000 tonni puitpelletit aastas. Tootmismahu kasvu peamised põhjused: Sauga tehase laiendamine, planeeritud tootmismahtude saavutamine ja Warmeston OÜ teise tehase rajamine Purilasse.

Purutuli OÜ käive 2015. aastal oli 20 miljonit eurot.

Purutuli OÜ tegevuses on väga tähtsal kohal pikaajaliste ja tihedate kliendisuhete loomine ning hoidmine. Et olla klientidele hinnatud tarnijaks, on ettevõte asetanud rõhu tarneaegadest, mahtudest ja kvaliteedist täpsele kinnipidamisele ning koostöö muutmisele klientide jaoks võimalikult mugavaks. Selline strateegiline positsioneerimine on võimaldanud ettevõttel kliente pikaajaliselt hoida ja kasvada tänasele tasemele – Purutuli OÜ kuulub Baltikumi suurimate biokütuste tootjate hulka.

Ettevõtte eesmärgiks on toota ja tarnida klientidele loodussõbralikku ja kõrge kvaliteediga toodangut ning oma tegevusega anda panus keskkonna säästmisele ja jäätmete vähendamisele.

Purutuli OÜ tarneahelale on omistatud rahvusvahelised FSC® ja SBP® sertifikaadid ning pelletitootmine omab ENplus kvaliteedisertifikaati (klassid A1 ja A2).

                                           
                                Päritoluraport