Puidu hakke ja saepuru mehhaanilise kuivatuse liinide ost ja paigaldus

Purutuli OÜ kuulutab välja hanke puidu hakke ja saepuru mehhaanilise kuivatuse liinide ostmiseks ja paigaldamiseks. Purutuli OÜ korraldab hanke elektrooniliselt avaldades hanke teate ja dokumendid Purutuli OÜ kodulehel www.purutuli.ee ja Eesti riigihangete registris.

Purutuli OÜ ei ole hankija riigihangete seaduse (RHS) § 5 ja § 6 mõttes. Sellegipoolest kohalduvad käesolevale hankele riigihanke korraldamise üldpõhimõtted (RHS § 3) ja lihthanke korraldamise reeglid (RHS § 125).

Purutuli OÜ ei kvalifitseeri pakkujat või lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkuja või pakkumus ei vasta pakkujale või pakkumusele hankedokumentides või selle lisades esitatud tingimustele.

Hankedokumendid:
  1. UUENDUS! Hankedokument ja lisad 1,2,3,4,6 EST (171120)
  2. UUENDUS 2! Lisa 5 Lepingutingimused (171121)
  3. Lisa 7: Esimese liini liitepunkt (171013)
  4. Lisa 7: Teise liini liitepunkt (171013)

Pakkumused esitatakse elektroonselt aadressile viljo@purutuli.ee.

UUENDUS! Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.11.2017; 16:00

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee

Projekti rahastamiseks osalise toetuse saamiseks perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest on esitatud taotlus SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus.